سامان کارگر


تاریخ برگزاری همایش : آذرماه ۱۳۹۳

محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار:
· بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
· شهرسازی نوین و توسعه پایدار
· سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
· ناپایداری شهر و عوامل موثر
· شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
· حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
· شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
· تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
· توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
· کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
· الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
· المان های شهری و محورهای مرتبط
· برنامه ریزی منطقه ای و شهری
· طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
· مشارکت در امور شهری
· بهسازی و نوسازی شهری
· ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
· سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
· بافت های تاریخی
· بهسازی آثار تاریخی
· نوسازی شهری
· بازسازی بافت تاریخی
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
· مصالح و فن آوری های نوین در معماری
· معماری و هویت شهری
· معماری پایدار
· معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
· روشها و فناوریهای نو در در معماری
· انرژی های نو در معماری
· سبک شناسی معماری
· معماری خیابانی
· تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
· گرافیک شهری
· معماری ومحیط زیست
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
· الگوهای معماری بومی
· معماری منظر
· بوم شناسی
· زیبایی شناسی در معماری

محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری:
· فرهنگ شهر نشینی
·  شهروند و حقوق شهروندی
·  ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
·  تعامل در فضای شهری
·  روانشناسی محیطی
·  روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
·  شهر و حقوق شهروندی
·  طراحی وفضاهای شهری
·  مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
·  برنامه ریزی کالبدی شهری
·  برنامه ریزی منطقه ای و شهری
·  مدیریت شهری
·  برنامه های توسعه شهری
·  مدیریت پروژه های شهری
·  مدیریت بحران
·  برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
·  مشارکت در امور شهری
·  گردشگری شهری
·  ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
·  بهسازی و نوسازی شهری
·  نماهای شهری
·  تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
·  کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
·  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

محورهای محیط زیست شهری:
· محیط زیست و انواع آلودگی ها
· مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
· جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· فضای سبز و محیط زیست شهری
· مسائل محیط زیست کلان شهرها
· اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
· اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
· اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
· مدیریت پسماند در شهرها
· ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
· نانو ومحیط زیست
· روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
· فناوری های نوین و محیط زیست شهری
· حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
· کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
· تغییر اقلیم ومحیط زیست
· مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
· ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
· گردشگری ومحیط زیست
· سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست

آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان شهید مدنی-خیابان خلیلی- پلاک۳۴-طبقه دوم
تلفن :۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱
فکس : ۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱
صندوق پستی / کد پستی :۱۶۴۶۶۴۵۴۴
سایت مرتبط: http://uusd.ir/fa
منبع: www.Memarnews.com


هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات