سامان کارگر
موضوع توسعه پایدار از جمله مباحث مهم در معماری و شهرسازی معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را به خود معطوف ساخته است. رشد تکنولوژی و تغییرات سریع سبک زندگی، اگر چه میزان رفاه و آسودگی زندگی انسان‌ها را افزایش داده است اما تخریب هر روزه محیط زیست بشر را نیز به همراه داشته است. ضرورت توجه به محیط زیست برای کاهش این آسیب، توسعه پایدار را به عنوان راه‌حل مناسبی مطرح می‌کند. بدیهی است نقش معماران و شهرسازان در این زمینه با توجه به جایگاه‌شان در سازندگی کشور بسیار حیاتی است. در ایران، علیرغم اینکه فعالیت‌های قابل توجهی در سال‌های اخیر از سوی سازمان‌های دولتی و مجامع علمی صورت گرفته است، اما کمبود فعالیت‌هایی که دربرگیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه‌ها و نگرش‌ها در زمینه معماری و توسعه شهری پایدار باشد، کماکان مشهود است.

توسعه پایدار، طراحی پایدار، معماری پایدار و مفاهیمی از این دست با توجه به شعائر نخستین‌شان، حفاظت از محیط‌زیست را با تغییر رویکرد نسبت به طبیعت مورد نظر قرار می‌دهند، ولی آنچه امروزه در محیط ساخته شده به دست انسان معتقد به مفهوم پایداری متجلی می‌شود، نوعی برخورد گسسته از طبیعت است که تنها به حفظ آن جهت بهره‌برداری نسل‌های آینده توجه می‌کند. اگرچه اصول معماری پایدار شامل گستره‌ای وسیع از روش‌های ابتدائی تا پیچیده‌ترین فن‌آوری‌های روز می‌باشد، اما مسأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی عموم بهره‌برداران همواره به عنوان شاخصه‌ای کلیدی در این حوزه مطرح است. نظر به برگزاری موفق نخستین همایش معماری پایدار و توسعه شهری در سال گذشته در دومین همایش برآنیم تا ضمن شناخت ماهیت و ویژگی‌های معماری بومی، شهر پایدار و بررسی شرایط تحقق‌پذیری آنها در معماری و شهرسازی معاصر، با جهت‌دهی به طرح‌های تحقیقاتی در زمینه استفاده مجدد از معماری بومی و شناخت تاثیرات آن بر معماری و شهرسازی پایدار زمینه مناسبی را برای ارتقای سطح دانش در پژوهش‌ها و مطالعات این حوزه فراهم آوریم.

 محورهای همایش

محور ویژه: پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی
۱- پدافند غیرعامل در معماری و ساختمان
۲- پدافند غیرعامل در شهرسازی(پدافند شهری)
۳- آموزش معماری و شهرسازی
۴- توسعه شهر ایرانی، اسلامی، فرهنگ و سنت
۵- نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار
۶- اقتصاد، توسعه شهری و معماری
۷- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
۸- توسعه شهری پایدار

محور ویژه: پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی
۱- پدافند غیرعامل در معماری و ساختمان
-         نقش فرم معماری در کاهش آسیب‌پذیری بنا
-         سناریو آسیب‌های ساختمان در برابر تهدیدات
-         ملاحظات پدافند غیرعامل در فرآیند طراحی، از ایده تا طرح
-         طراحی فضای معماری و پدافند غیرعامل
-         نقش اجزای غیرسازه‌ای و مصالح در پدافند غیرعامل
-         اندرکنش سازه و معماری در پدافندغیرعامل
-         آموزش حرفه‌ای معماری و پدافند غیرعامل
-         ارگونومی و کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در مقابل تهدیدات

۲- پدافند غیرعامل در شهرسازی(پدافند شهری)
-         طراحی و ارتباط عناصر شهری در پدافندغیرعامل
-         مکانیابی پروژه‌های شهری و پدافند غیر عامل
-         سرمایه‌ها و دارایی‌های قابل حفاظت شهرها
-         ساختار کالبدی شهرها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات
-         راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها
-         طرح تخلیه، انتقال و اسکان اضطراری پس از سانحه
-         الگوی مدیریت شهری و پدافند غیرعامل
-         نقش سازمان‌های مسئول در پدافند غیرعامل شهری
-         ساختار مدیریت بحران در شهرها
-         الگوهای مردم محور در اداره امور شهری و مقابله با تهدیدات
-         تجربیات بین‌المللی و ملی، پدافند غیرعامل در شهرسازی
-         نقش زیرساخت‌ و تاسیسات شهری در پدافند غیرعامل

۳- آموزش معماری و شهرسازی
-    فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری پایدار
-    شناسایی مشکلات آموزش و پژوهش در معماری و شهرسازی پایدار
-    نقش مقررات و قوانین معماری و شهرسازی در توسعه پایدار

۴- توسعه شهر ایرانی، اسلامی، فرهنگ و سنت
-    نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران
-    بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری گذشته و حال
-    نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران
-    نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
-    ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن
-    ارتباط دوسویه معماری پایدار و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
-    شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران
-        چالش‌های پیش‌روی معماری و شهرسازی بومی

۵- نقش محیط زیست و اقلیم در معماری و شهرسازی پایدار
-    شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی
-    ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
-    کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
-    معماری و تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

 ۶- اقتصاد، توسعه شهری و معماری
-    فناوری ساخت و ارتقاء بهره‌وری در معماری و شهرسازی
-    اقتصاد و مدیریت شهری و حقوق محیط زیست
-    جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
-    حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری

۷- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
-    کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-    معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-    ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
-    شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند

۸- توسعه شهری پایدار
-    سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-    شناخت موانع، محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار
-    تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-    توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

 تقویم همایش:
فرصت ارسال چکیده مقالات : ۱۵ آبان ۱۳۹۳
اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات: ۲۴ آبان ۱۳۹۳
فرصت ارسال اصل مقالات: ۲۷ آذر ۱۳۹۳
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۱۰ دی ۱۳۹۳
ثبت نام: ۱۵ دی ۱۳۹۳
برگزاری همایش: ۲ بهمن ۱۳۹۳

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):
جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای دکتر مهدی اخترکاوان، دانشگاه کاشان
جناب آقای دکتر حسین افشین، دانشگاه صنعتی شریف
جناب آقای دکتر سیدیوسف امیری، دانشگاه مازندران
جناب آقای دکتر کیومرث ایراندوست، دانشگاه کردستان
جناب آقای مهندس مجید ایزدی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای مهندس مهدی بیطرفان، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای دکتر محمود جمعه پور، دانشگاه علامه طباطبایی
سرکار خانم دکتر فرح حبیب، دانشگاه علوم و تحقیقات
جناب آقای دکتر سید بهشید حسینی، دانشگاه هنر تهران
جناب آقای دکتر سید باقر حسینی، دانشگاه علم و صنعت
جناب آقای دکتر علی خاکساری، دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سید عبدالهادی دانشپور، دانشگاه علم و صنعت ایران
جناب آقای سید داوود رسولی آهاری، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای دکتر داود رضایی، دانشگاه زنجان
جناب آقای مهندس محسن ساسانی، دانشگاه عالی دفاع ملی
جناب آقای دکتر علی سعیدی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
جناب آقای دکتر ساسان سوادکوهی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
جناب آقای مهندس شمسایی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
سرکار خانم مهندس ندا طالبی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای دکتر سجاد عابدی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
ناب آقای دکتر علی عمرانی‌پور، دانشگاه کاشان
جناب آقای مهندس مصطفی فرزام شاد، مؤسسه آموزش عالی ایوانکی
جناب آقای دکتر مهرداد کریمی‌ مشاور، دانشگاه بوعلی سینا همدان
جناب آقای مهندس تورج گواهی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای مهندس شاهین لعل عارفی، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
جناب آقای دکتر مدیری، سازمان نقشه برداری نیروهای مسلح
دکتر شریف مطوف، دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دبیـرخانه:
نشانی: قم، خیابان معلم، ساختمان ناشران، طبقه ۶، واحد ۶۱۸
تلفکس: ۰۲۵۳۷۸۴۲۴۳۸
ایمیل: info@saud.ir
سایت مرتبط: www.saud.ir

منبع : www.Memarnews.com


برچسب ها: همایش معماری ، توسعه پایدار ، پدافند غیرعامل ، سامان کارگر ، معماری و شهرسازی ،

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات