مقدمه:

مدیریت شهری زاهدان به واسطه گسترش سریع این شهر در دهه های اخیر تا کنون در پی پاسخگویی به نیازهای اساسی شهر بوده است. از آنجایی که کیفیتِ محیط شهری با افزایش احساس تعلق شهروندان به محیط زندگی، باعث بهبود عملکردها خواهد شد، ارتقاء کیفیتِ فضای شهری به عنوان یکی از راهبردهای مهم این شهر مطرح شده است.
قرارگیری میادین شهری در نقاط نشانه ای، فرصت مناسبی جهت استقرار نمادهای معرف معانی والای فرهنگی و اجتماعی مردم این شهر را پدید آورده است که از آنها به عنوان اِلمانهای شهری یاد میشود.
از اِلمانهای شهری انتظار می رود رابطه ای بین فرم و معنیِ زمینه و بستر قرارگیری خود برقرار سازد به طوری که بینندگان به فراخور تواناییهای شخصی، ادراک مناسبی مرتبط با معنی آن میدان داشته باشند. با این نگاه مجموع میادین منتخب جهت جانمایی اِلمانهایی با بار معنایی خاص در مقیاس شهر زاهدان در نظر گرفته شد.

هدف از برگزاری مسابقه:
رسیدن به انگاره های برتر و طرحهای ماندگار در ارتباط با موضع و موضوع مسابقه

ضرورت برگزاری مسابقه:
مسابقه طراحی المان شهری، به دنبال یک طراحی مفهومی نهایی است که برکیفیت فضاهای شهری وغنای حسی شهروندان ونیز همخوانی نیازها، فعالیتها ورفتارها تأثیرگذار باشد و برمشارکت مردم و سرمایه اجتماعی بیافزاید.

شرکت کنندگان:
هنرمندان برگزیده استانی و کشوری وکلیه افراد حقیقی وحقوقی مجاز به شرکت می باشند.

جوایز:
به برگزیدگان هر طرح از هر میدان: سه سکه
نفرات دوم: دو سکه
نفرات سوم: یک سکه تعلق خواهد گرفت.

مکانهای مورد نظر:
میدان امام رضا(ع)، مشاهیر، پرستار، پاسدا
ران و سفیران امید
*نقشه ها وتوضیحات لازم در پورتال شهرداری زاهدان موجود می باشد.

تقویم اجرایی مسابقه:
ارائه طرح:
مرحله اول : ازتاریخ انتشار آگهی تا ۱۰ تیرماه
مرحله دوم : از ۱۶ تیر ماه تا ۱۱ تیرماه
مقررات اجرایی مسابقه طراحی المانهای شهری زاهدان

اعلام نتایج:
مرحله اول: ۵ روز پس از پایان زمان طراحی
مرحله دوم : ۷ روز پس از پایان زمان طراحی

روند  مسابقه :
.۱ مرحله اول:
 دریافت مدارک مرحله اول شامل:
معرفی اجمالی طرح به صورت متن و اتود دستی در سه صفحه A4
صفحه اول: توضیحات مربوط به موضوع، الگوی طراحی و ارائه مفاهیم و معانی مستتر در طرح
صفحه دوم: نحوه ترکیب عناصراصلی طرح
صفحه سوم: پرسپکتیو اولیه از طرح کلی به صورت شماتیک
پذیرش: طرحها باید از خوانایی لازم و مبانی فکری واصول زیبایی شناسی کافی برخوردار باشند، نباید شائبه کپی برداری داشته و در مسابقه یا نمایشگاهی مطرح شده باشند. روی طرح ها نباید نام، لوگو یا علامت خاصی وجود داشته باشد.
در صورت عدم رعایت این بند، طرح از داوری حذف خواهد شد .
داوری
داوران امتیازات خود را به هر طرح با انتخاب یک امتیاز از بازه یک تا ده (انتخاب عدد یک بمنزله کمترین امتیاز و عدد ده حداکثر امتیاز تلقی می گردد) خواهند داد.
.۲ مرحله دوم:
دریافت مدارک مرحله دوم شامل:
ارائه پلان وکلیه نماها وپرسپکتیو به صورت پرینت رنگی در ۲ صفحه و قطع A1 به همراه جزئیات اجرایی طرح، تعیین   نوع مصالح و رنگ، با نورپردازی در شب به مقیاس   ۱:۱۰۰  ، مجلّد شده به همراه CD  برای قضاوت داوران.

طرحهای لازم است از اصول کلی زیر برخوردار باشند.
۱- فرم: اصول زیبایی شناسی، وحدت بصری، ترکیب بندی عناصر – توانایی درک واقعیت ازمحیط اطراف به گونه ای که مخاطب بتواند وجود تناسبات زیبا، ترکیبات حجمی مناسب و ترکیب های رنگی متعادل و … رادرک نماید و احساس لذت را از یک اثر هنرمندانه داشته باشد . (المان هایی با ترکیبات حجمی زیبا)
۲ معنا: هویت، خوانایی وارزشها – مقررات اجرایی مسابقه طراحی المانهای شهری زاهدان
“هویت”یعنی – حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها مورد شناسایی قراردهد به گونه ای که شخصیتی منحصر به فرد داشته باشد،”هویت”را به همراه ویژگی های دیگری نظیر ساختار، شفافیت، سازگاری و خوانایی عاملی می دانند که معنی مکان را در نظر ناظر شکل می دهد .
“خوانایی” به – انسان قدرت تشخیص می دهد که بتواند شهر را بخواند و پیش بینی کند.
“ارزش ها” شامل: -
آن « چه را که مردم می » ستایند که به معنی قدرت ستایش، فهم و استفاده از محیط شهری است.
آن « چه را که مردم به خاطر می » آورند قصد دارد ارزش های ماندگار را در اذهان عمومی حفظ نماید .
آن « چه مردم تداعی می » کنند که مربوط می شود به جنبه های نمادی، فرهنگی، تاریخی و معنوی.
۳- عملکرد: مکان یابی، قابلیت اجرایی، دوام

داوری
به مانند مرحله اول انجام خواهد شد.

شرایط ارسال آثار:
ارسال آثار به منزله پذیرش شرایط و مقررات مسابقه می باشد.
لازم است مشخصات هنرمند شامل: نام ونام خانوادگی وکد ملّی بر روی جلد کار ورزومه به صورت جداگانه ذکر گردد.
هر هنرمند می تواند با ارائه حداکثر پنج طرح در مسابقه شرکت کند.
کلیه حقوق مادی ومعنوی اثر پس از اهدای جوایز متعلق به شهرداری زاهدان می باشد.
سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اتمام زمان مسابقه نسبت به تحویل آثارشان از دبیرخانه  اقدام کنند. در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده دبیرخانه نخواهد بود .
نشانی دبیرخانه:
زاهدان_تقاطع خیابان امیرالمومنین وسعدی، ساختمان شماره ۲ شهرداری،حوزه خدمات شهری، مدیریت زیباسازی
تلفن تماس: ۳۲۲۴۳۲۹-۰۵۴۱ و ۳۲۲۴۳۴۷-۰۵۴۱ تلفکس – : ۳۲۱۵۱۰۵-۰۵۴۱
سایت مرتبط: – www.portalzahedan.ir
الکترونیکی : zibasazizahedan@yahoo.comمنبع:معمارنیوز


سامان کارگر
فراخوان مقاله:
کنفرانس ADCA از دانشجویان و اساتید حوزه معماری و شهرسازی دعوت می نماید تا تحقیقات و پژوهش های خود را به کنفرانس ملی روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا که در تاریخ ۱۶و۱۷ مهر ماه سال ۹۳ در شهر تبریز برگزار می گردد در محور های اصلی که در ذیل معرفی شده اند ارسال نمایند. شرکت کنندگان در این کنفرانس از سخنرانی معمار برجسته و برنده جایزه پریتزکر۲۰۱۳ آقای تویو ایتو بهره مند خواهند شد . تم اصلی کنفرانس روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا می باشد و علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۹۳ به آدرس دبیر خانه و یا به ایمیل paper@eetcc.ir در فرمت های ارائه شده ارسال نمایند. عنوان ایمیل ارسالی از سوی شرکت کنندگان بایستی به شکل : “Abstract_ADCA_2014_your name” باشد . چکیده مقاله که در این مقطع فرستاده می شود باید:
در موضوعات کنفرانس بوده و به صورت خلاصه مطالب ارائه شده در مقاله اصلی را ارائه دهد. چکیده مبسوط می بایست شامل بخشهای اهمیت و ضرورت، روش پژوهش، نوآوریها و دستاوردهای احتمالی یا بدست آمده پژوهش باشد؛ تعداد کلمات چکیده مبسوط نباید از ۵۰۰ کلمه تجاوز نماید ؛ متن چکیده در این مقطع میتواند به هر دو زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شود.
ارسال کننده مقاله بیوگرافی مختصر از موضوع تخصصی فعالیت خود را در ۵۰ کلمه در فایل word مجزا ارسال نماید . مقالات پس از داوری به سه شکل ارائه شفاهی و پوستر و چاپ در کتاب در کنفرانس پذیرش خواهند شد که مقالات شفاهی و پوستر در پانل های موازی و به زبان انگلیسی ارائه می گردند. چکیده مقالات پذیرفته شده در هفته اول تیر ماه از طریق سایت کنفرانس معرفی می گردند.
چکیده نهایی که همراه اصل مقاله فرستاده می شود می بایست خلاصه تر بوده از ۳۰۰ کلمه بیشتر نباشد. نویسندگان موظفند چکیده مبسوط را فقط به زبان انگلیسی و کمتر از ۵۰۰ کلمه ارائه دهند. اصل مقاله میتواند به زبان فارسی باشد . لازم به یادآوری است زبان ارائه شفاهی مقالات در کنفرانس انگلیسی خواهد بود.
برای آن دسته از مقالاتی که برای چاپ در نشریه پژوهشی انتخاب میگردند لازم است متن کامل مقاله به زبان انگلیسی باشد. به نویسندگان مقالات فارسی برگزیده فرصت تهیه و ارسال مقاله به زبان انگلیسی داده خواهد شد.

محور های همایش:
۱- روشهای پیشرفته طراحی زمینه گرا در معماری
Advanced Context-oriented Design Methods in Architecture
1-1- زمینه گرایی: تعاریف و رویکردها و جایگاه آن در معماری پیشرفته
Contextualism: Concepts & Approaches in New Architecture
1-2- انواع روشهای پیشرفته طراحی زمینه گرا ، روند شکل گیری فرم
Advanced Design Methods, Forming Process
1-3- طراحی با کامپیوتر و زمینه گرایی در معماری
Computer Aided Design & Contextualism
1-4- روشهای پیشرفته درطراحی رویکرد زمینه گرایی اقلیمی
Advanced Methods in Climatic context-oriented architecture
1-5- منطقه گرایی در طراحی شهری
Context-oriented urban design

2- روشهای پیشرفته ساخت در معماری زمینه گرا
Advanced Method of Construction in Context-oriented Architecture
2-1- تکنولوژیهای بوم محور، روشهای برآمده از ساخت و ساز سنتی
Local technology on the basis of Traditional Construction
2-2- سازه های طبیعی، ساختارهای منطبق یا سازگار با طبیعت
Natural Structure, Adaptable Structure
2-3- مصالح نوین و منطبق با اصول زمینه گرایی، بهره گیری از مصالح بازیافتی در ساخت و ساز
New Materials, Utilizing Recycled material in construction
2-4- روشهای بازسازی و مقاوم سازی زمینه گرا
Context-oriented Retrofitting & Rebuilding Methods
2-5- تصور و طراحی ساخت و ساز های آینده
Imaginations of Future Designs and Constructions

سخنرانان کلیدی:
تویو ایتو (Toyo Ito)
تویو ایتو Toyo Ito، یکی از خلاق‌ترین و تأثیرگذارترین معماران حال حاضر جهان، از جمله معمارانی است که در آثار خویش، همواره در جست‌وجوی شیوه‌های نوین و تکنولوژی‌های جدید برای پیوند میان تکنولوژی، طبیعت و معماری می‌باشد .
تویو ایتو در سال ۱۹۴۱ در ژاپن به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۵ تحصیلات معماری خود را در دپارتمان معماری دانشگاه توکیو به پایان رساند. او در سال ۱۹۷۱، بعد از چهار سال کار در دفتر معماری kiyonori kikutake، دفتر معماری خود را با عنوان (urbot) urban robot تأسیس کرد که بعدها در سال ۱۹۷۹ به تویو ایتو و همکاران (toyo ito & associates) تغییر نام داد. تویو ایتو استاد مدعو دانشگاه کلمبیای نیویورک، استاد افتخاری دانشگاه شمال لندن و عضو افتخاری AIA بوده است. او در طی دوران فعالیت حرفه‌ای خود جوایز متعددی را کسب کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جایزه بنیاد معماری ژاپن برای پروژهsilver hut در سال ۱۹۸۶، جایزه هنری mainrich برای طراحی موزه yatsushiro در سال ۱۹۹۲، جایزه طلایی بهترین طرح ژاپنی در سال ۲۰۰۱ ، مدال طلای سلطنتی انگلستان در سال ۲۰۰۶ و معتبرترین جایزه معماری جهان (Pritzker) در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد .در سخنرانی دریافت این جایزه، ایتو توضیح داده است که برای او ” وظیفه ی معمار اینست که مردم را از چارچوب های محدود و معمول رها کند و فضاهایی ایجاد کند که در آن احساس راحتی و امنیت نمایند و به درجه ای از آزادی برسند.”
مدل معماری بدون سازه پروژه سندای مدیاتک (Sendai MediaTheque)، ایتو را به جهان شناساند و او را رهبر جریان معماری امروز کرد؛ در این ساختمان تمام تکنیک های «هندسه منحنی»، «سبک و روشن بودن»، «ناپایدار، لحظه ای بودن» را می توان به یکباره دیدآنچه این اثر را از آثار دیگر متمایز میسازد. در مدل معماری ایتو، هسته مرکزی (core) لولهای (tube) است که نور را از خود عبور میدهد و هوا را حمل می کند، وسیله است برای «گذار». در سندای مدیاتک حتی الامکان اجسام (سازه) حذف شده وبا فعلی مانند «گذار» نور و هوا، مدل «معماری بدون سازه» به نمایش گذاشته شده است. مدلی که ایتو برای معماری ارائه داده را شاید بتوان به عنوان مدلی برای فضا دانست. این شاهکار معماری جهان توانست زلزله ای با بزرگای ۹ را در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ شهر سندای ژاپن با کوچکترین آسیب پشت سر بگذارد و در حال حاضر به عنوان یکی از سازه های شاخص و مقاوم در برابر زلزله در جهان شناخته می شود . از ان پس تیو ایتو بخشی از زمان خود را وقف اجرا و آموزشِ طراحی پروژه های مقاوم در برابر زلزله در سراسر ژاپن نموده است، از نمونه های موفق آن می توان به طرح توسعه مرکز قربانیان سونامی و زلزله در شمال ژاپن اشاره کرد.

ریچی میاکه (Riichi Miyake)
متولد ۱۹۴۸ در ژاپن . پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه توکیو در سال ۱۹۷۲ ، تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای پاریس را در سال ۱۹۷۹ به اتمام رساند و موفق به دریافت درجه دکترای مهندسی معماری شد . پس از سالیان اشتغال به عنوان پروفسور در دانشکده فنی شیبائورا ، دانشگاه لیج ، دانشگاه کی ئو ، هنرستان ملی هنر و صنعت پاریس ، هم اکنون نائب رییس دانشگاه زنان فوجی در ساپوروی ژاپن است . تخصص او تاریخ معماری ، مرمت میراث فرهنگی و شهرسازی است . او به عنوان نایب رییس انجمن فنون صنعتی فرانسه و ژاپن در بسیاری از فعالیت های پیوند دهنده ژاپن و فرانسه دخیل بوده است . آقای میاکه در طراحی و مدیریت شهری یوکوهاما ، هلسینکی ، شنگ یانگ(چین) ، مکله(اتیوپی) و … فعالیت داشته است . از آثار منتشره او می توان از “تصویر پایان یک قرن” ( چاپ کالینز ، لندن ۱۹۸۸ ) و “سرشتن فرهنگ ، خلق فرهنگ” (انتشارات کاجیما توکیو ۲۰۰۵) نام برد .

داراب دیبا
داراب دیبا متولد سال۱۳۲۰ تهران است.او دانش آموخته رشته معمارى از دانشگاه ژنو و آکادمى سلطنتى هنرهاى زیباى بلژیک است.استاد دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشکده هنرهاى زیبا پاریس و دانشگاه ام.آى.تى هاروارد، مسئول بخش دکتراى معمارى دانشگاه تهران، تدریس تئورى معمارى معاصر جهان و ارزیابى و معرفى معمارى معاصر کشورهاى اسلامى در قالب نقدهاى تطبیقى در دانشگاه‌هاى ایران و خارج از کشور، مشاور وزارتخانه‌هاى فرهنگ، مسکن و شهرسازى و امور خارجه، حضور در هیئت‌هاى داورى طرح‌هاى مختلف ملى و بین‌المللى، عضو هیأت داوران اصلى جایزه معمارى آقاخان (ژنو ۲۰۰۱)، طراحى و اجراى آثارى چون سفارت ایران در برلین، که این یکى به خاطر پیوند میراث فرهنگى با معمارى معاصر در کتاب دانشگاه برلین به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است، از جمله فعالیت‌های این هنرمند معمار محسوب می‌شوند. همچنین دریافت جایزه وزارت مسکن و شهرسازى و ریاست جمهورى در معمارى به خاطر طراحى و مدیریت در پروژه مسکن ارزان قیمت براى کارکنان دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، هدایت کارگاه‌هاى طراحى و فعال در کنفرانس‌ها و سمینارهاى داخلى وبین‌المللى، عضو رابط هیأت تحریریه چندین مجله بین‌المللى معمارى و سردبیری مجله معمارى و شهرسازى، نگارش کتاب‌هایى چون معمارى معاصر ایران (ژنو ۲۰۰۴)، خانه‌هاى سنتى اصفهان (پاریس ۲۰۰۱)، معمارى مساجد معاصر کشورهاى اسلامى (لندن ۱۹۹۵) و اصول طراحى معمارى (تهران ۱۳۶۹) از دیگر مواردی هستند که در کارنامه دیبا ثبت شده اند.این معمار، طراح و نقاش از سال ۱۳۴۸ کارشناس وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت مسکن و شهرسازی و برگزارکننده نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی در ایران و خارج از کشور، در زمینه‌های نقاشی، عکاسی و معماری نیز بوده است.

فرهاد احمدی
وی در سال ۱۳۴۸ خورشیدی به دانشکده هنرهای زیبای، دانشگاه تهران وارد شد و در سال ۱۳۵۶ از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.
وی از جمله معماران معاصر ایران به شمار می‌رود که طرح‌های خود را با گرایش آکادمیک و مبتنی بر اصول نظری تبیین شده‌ای طراحی می‌نماید و با تاکید بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا، معماری خاصی را پدید آورده‌است. به طور کلی فرهاد احمدی در طی دو دهه گذشته در کنار آموزش معماری و مسئولیت‌های دیگر حدود سی طرح ارائه کرده‌است، که اغلب آنها در حد ملی بوده و مضمون فرهنگی داشته‌اند.فرهاد احمدی از سال ۱۳۶۰ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی است.
موقعیتهای ملی و بین المللی
سال ۱۹۹۸ به عنوان معمار منتخب از آسیا درBIANUAL-ROROS معماری در نروژ به دلیل طراحی مرکز فرهنگی دزفول
سال ۱۹۹۸ – سخنرانی در دانشکده‌های معماری BERGAN & TORNDHIEM
سال ۲۰۰۲ – به عنوان معمار منتخب از ایران در BIANUAL-GOLF معماری در امارات – دوبی در رابطه با هویت و معماری نوین و معرفی طرح‌ها (مایکل هاپکینز از انگلیس، آرتا سوزوکی از ژاپن، ایو مونو از فرانسه و نادر اردلان از کویت دعوت شده بودند)
سال ۲۰۰۷- سخنرانی در سمینار UNESCO در پکن – چین در مورد GENTRIFICATION در بافتهای تاریخی و توضیح طرح جنوب میدان نقش جهان (PROPOSAL برگزیده از ایران که موجب مشارکت مالی آن سازمان با شهرداری اصفهان گردید)
سال ۱۳۸۶- دریافت نشان و لوح زرین برای رتبه اول طراحی ابنیه دولتی و عمومی (طرح‌­های ملی)- (برای چهار طرح ساخته شده سفارت ایران در سئول، کره جنوبی – مرکز فرهنگی اصفهان – مرکز فرهنگی دزفول و مرکز نمایشهای آئینی تهران) در اولین همایش ملی و مسابقه معماری و طراحی شهری، (جشنواره شیخ بهائی) توسط وزارت مسکن و شهرسازی

کمیته علمی
بترتیب بر اساس حروف الفبا :
آذری، رحمان- استادیار دانشگاه تگزاس
اسلامی ، سید غلامرضا – دانشیار دانشگاه تهران
ایزدی ، سعید – معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
اخلاصی ، احمد – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
بلالی اسکویی ، آزیتا – استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بمانیان ، محمدرضا – استاد دانشگاه تربیت مدرس
تهرانی ، فرهاد – دانشیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
حق پرست ، فرزین – استادیار دانشگاه هنراسلامی تبریز
خاکزند ، مهدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
راهب ، غزال – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
زمانی ، بهادر – استادیار دانشگاه هنر اصفهان
شقاقی ، شهریار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
طاهباز ، منصوره – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
طلیسچی ، غلامرضا – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
عراقچیان ، محمدرضا – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی الحسابی ، مهران – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیتاجر ، سعید – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
عینی فر، علیرضا- دانشیار دانشگاه تهران
فلاح ، آرش – دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه
کریمی مشاور ، مهرداد – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد زاده ،رحمت- دانشگاه تبریز
معظمی،منوچهر – استادیار مرکز تحقیقات راه و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
مفیدی شمیرانی ، سیدمجید – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدیزاده سراج ، فاطمه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
میرغلامی ، مرتضی – استادیار دانشگاه هنراسلامی تبریز
هاشمپور ، پریسا – استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
یوسف زمانی،مهرداد -استاد یار دانشگاه کردستان

تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۹۳/۳/۳۰
اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۹۳/۴/۱۵
ثبت‌ نام در کنفرانس برای کسانیکه چکیده مقالاتشان پذیرفته شده است : ۹۳/۴/۱۶ الی ۹۳/۵/۳۰
ارسال مقالات کامل و تکمیل روند داوری و اصلاح مقالات : ۹۳/۵/۳۰

تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۹۳/۳/۳۰
اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات : ۹۳/۴/۱۵
ثبت‌ نام در کنفرانس برای کسانیکه چکیده مقالاتشان پذیرفته شده است : ۹۳/۴/۱۶ الی ۹۳/۵/۳۰
ارسال مقالات کامل و تکمیل روند داوری و اصلاح مقالات : ۹۳/۵/۳۰

محل برگزاری
کنفرانس روشهای پیشرفته طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا در محل مجتمع فرهنگی تفریحی پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد .

شناسنامه برگزارکننده
عنوان : موسسه پژوهشگران مقاوم ساز ایران اسلامی
تعداد اعضای فعال :بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو متخصص
حوزه فعالیت : عمران ، معماری ، شهرسازی
تعداد اختراعات ثبت شده : ۶ عنوان اختراع
تعداد سمینارها و دوره های تخصصی برگزار شده : ۲۵۰ دوره تخصصی و مصوب
تعداد جشنواره های برگزار شده : ۳ عنوان جشنواره ملی و بین المللی
تعداد کنفرانس های بین المللی برگزار شده : ۵ عنوان کنفرانس و کنگره جهانی
تعداد طرح های کاربردی ارائه شده : ۱۰ عنوان طرح پژوهشی
برگزاری و شرکت در نمایشگاههای تخصصی : ۷ نمایشگاه مطرح داخلی و خارجی
تعداد کتاب های منتشر شده : ۴ جلد کتاب در حوزه مهندسی عمران،مرمت،شهرسازی و معماری

برخی از افتخارات کسب شده توسط موسسه :
دعوت از موسسه برای ارائه تجربیات فعالیت های ۱۰ ساله در مقر اروپایی سازمان ملل متحد – ژنو سوییس- استراتژی کاهش خطر پذیری ریسک سازمان ملل متحد
تقدیر از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی کشور بجهت خدمات ارزنده در برگزاری کنگره جهانی علوم زمین
کسب عنوان طرح برتر کشور در جشنواره ثامن در حوزه مدیریت شهری از سوی شهرداری مشهد و سازمان مدیریت بحران کشور
کسب عنوان موسسه برتر کشور در حوزه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور ۱۳۹۲
کسب عنوان موسسه برتر استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۲
کسب عنوان موسسه برتر استان از سوی استانداری ۱۳۹۰
کسب لوح افتخار از سفارت ژاپن به دلیل همکاری نزدیک با سفارت ژاپن در برپایی هفته فرهنگی ژاپن در تبریز و چندین سمینار تخصصی مشترک
کسب لوح افتخار از سوی دولت سوییس به دلیل همکاری نزدیک با مرکز توسعه همکاری های بین المللی دولت سوئیس
کسب عنوان مهندسین مبتکر و مخترع استان آذربایجان شرقی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی توسط اعضای موسسه
کسب عنوان برتر در جشنواره اصلاح الگوی مصرف – مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان
کسب عنوان برترین کنفرانس سال ۲۰۰۸ از سوی مجله تخصصی مهندسی زلزله اتحادیه اروپا در حوزه مهندسی عمران و شهرسازی

دبیرخانه همایش:
مدیر عامل و مدیر برنامه ریزی کنفرانس : سید آرش سهرابی
ایمیل : a.sohrabi@eetcc.ir
تلفن : ۰۴۱۱۳۳۲۹۶۸۰
دبیر کمیته راهبردی علمی کنفرانس : مرتضی ملکی
ایمیل : mmaleki@iust.ac.ir
تلفن همراه : ۰۹۱۸۸۱۴۰۳۴۵
دبیر اجرایی کنفرانس : صمد دهقان
ایمیل : s.dehghan@eetcc.ir
تلفن همراه : ۰۹۱۴۱۰۷۴۲۸۹
آدرس دبیرخانه اجرایی کنفرانس : تبریز ، کوی ولیعصر ، خیابان سعدی شمالی، خیابان جانفشان ، کوچه فروردین ۱ ، پلاک ۳
تلفکس : ۰۴۱۱۳۳۲۹۶۸۰
کد پستی: ۵۱۵۷۸۱۷۸۶۸

سایت مرتبط: http://conf.eetcc.ir
سایت منبع: http://Memarnews.com


چهارشنبه 14 خرداد 1393

مطلب رمز دار : هیولا ...

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

سامان کارگر


تاریخ برگزاری همایش : آذرماه ۱۳۹۳

محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار:
· بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
· شهرسازی نوین و توسعه پایدار
· سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
· ناپایداری شهر و عوامل موثر
· شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
· حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
· شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
· تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
· توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
· کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
· الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
· المان های شهری و محورهای مرتبط
· برنامه ریزی منطقه ای و شهری
· طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
· مشارکت در امور شهری
· بهسازی و نوسازی شهری
· ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
· سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
· بافت های تاریخی
· بهسازی آثار تاریخی
· نوسازی شهری
· بازسازی بافت تاریخی
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
· مصالح و فن آوری های نوین در معماری
· معماری و هویت شهری
· معماری پایدار
· معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
· روشها و فناوریهای نو در در معماری
· انرژی های نو در معماری
· سبک شناسی معماری
· معماری خیابانی
· تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
· گرافیک شهری
· معماری ومحیط زیست
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
· الگوهای معماری بومی
· معماری منظر
· بوم شناسی
· زیبایی شناسی در معماری

محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری:
· فرهنگ شهر نشینی
·  شهروند و حقوق شهروندی
·  ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
·  تعامل در فضای شهری
·  روانشناسی محیطی
·  روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
·  شهر و حقوق شهروندی
·  طراحی وفضاهای شهری
·  مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
·  برنامه ریزی کالبدی شهری
·  برنامه ریزی منطقه ای و شهری
·  مدیریت شهری
·  برنامه های توسعه شهری
·  مدیریت پروژه های شهری
·  مدیریت بحران
·  برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
·  مشارکت در امور شهری
·  گردشگری شهری
·  ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
·  بهسازی و نوسازی شهری
·  نماهای شهری
·  تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
·  کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
·  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

محورهای محیط زیست شهری:
· محیط زیست و انواع آلودگی ها
· مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
· جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· فضای سبز و محیط زیست شهری
· مسائل محیط زیست کلان شهرها
· اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
· اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
· اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
· مدیریت پسماند در شهرها
· ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
· نانو ومحیط زیست
· روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
· فناوری های نوین و محیط زیست شهری
· حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
· کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
· تغییر اقلیم ومحیط زیست
· مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
· ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
· گردشگری ومحیط زیست
· سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست

آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان شهید مدنی-خیابان خلیلی- پلاک۳۴-طبقه دوم
تلفن :۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱
فکس : ۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱
صندوق پستی / کد پستی :۱۶۴۶۶۴۵۴۴
سایت مرتبط: http://uusd.ir/fa
منبع: www.Memarnews.com
Saman Kargar
در راستای اعتلای دانش نوسازی شهری و رفع مسائل بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی، سلسله نشست‌هایی توسط مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد.

 بر این اساس سیزدهمین نشست با موضوع «دفاتر خدمات نوسازی تهران» به سخنرانی جناب آقای کیوان خلیجی (راهبر دفاتر تهران) در روز سه‌شنبه مورخ 20 خرداد ماه 1393 از ساعت 17 الی 19 در سالن همایش خانه مشق، واقع در تهران، خیابان آزادی، انتهای بلوار استاد معین، نبش خیابان دستغیب، مرکز آموزش‌های اجتماعی شهرداری منطقه 9 (خانه مشق) برگزار می‌گردد.

در صورت تمایل به حضور در نشست؛ نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را به آدرس Researchcenter@umiu.ir ارسال نمایید.

لازم به توضیح است برای کلیه حاضرین در نشست گواهی‌نامه رایگان صادر خواهد شد.

پیشاپیش از حضور گرم جنابعالی در این نشست کمال تشکر را داریم.

دبیرخانه سلسله نشست‌های نوسازی شهریدوشنبه 12 خرداد 1393

منشور بورا

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،منشور ایكوموس استرالیا برای حفاظت از مكان‌های عمده فرهنگی

منشور بورا

مقدمه

با توجه به منشور بین‌المللی حفاظت و مرمت یادمان‌ها و محوطه‌ها (ونیز 1964)، و قطعنامه پنجمین مجمع عمومی ایكوموس (مسكو 1976)، منشور حاضر از سوی ایكوموس استرالیا به‌تصویب رسیده‌است.

تعاریف

ماده 1

بر اساس اهداف این منشور:

1. 1. (Place) "مكان" به‌معنای محوطه، محدوده، بنا یا اثری دیگر، مجموعه بنا یا سایر آثار به همراه محتویات مربوطه و محیط اطراف آنها می‌باشد.

2. 1. (Cultural Significance) "اعتبار فرهنگی" به معنای ارزش زیبایی‌شناختی، تاریخی، علمی یا اجتماعی برای تمامی نسل‌های گذشته، حال و یا آینده می‌باشد.

3. 1. (Fabric) "بافت" به معنای تمامی مواد و مصالح فیزیكی یك "مكان" است.

4. 1. (Conservation) "حفاظت" به‌معنای به‌كارگیری كلیه فرآیندهای مواظبت از یك "مكان" به‌منظور حفظ "اعتبار فرهنگی" آن است، كه "نگهداری" و احتمالا" بر اساس اوضاع و احوال "مراقبت"، "مرمّت"، "بازسازی" و "سازگاربخشی" را شامل می‌شود و عموماً تلفیقی از موارد فوق است.

5. 1. (Maintenance) - "نگهداری" به معنای مواظبت حمایتی دایمی "بافت"، محتویات و جایگاه قرارگیری یك "مكان" است، و باید آن را با "تعمیر" متمایز دانست. "تعمیر" مستلزم "مرمّت" و "بازسازی" است و بر همین اساس باید ملاحظه‌شود.

6. 1. (Preservation) - "مراقبت" به معنای "نگهداری” از "بافت" یك "مكان" به شكل فعلی خود و به تأخیر‌انداختن فساد و ویرانی آن است.

7. 1. (Restoration) - "مرمّت" به معنای بازگرداندن "بافت" موجود یك "مكان" به وضعیتی قبلی، از طریق برداشتن افزوده‌ها یا سرهم‌كردن اجزاء آن است، بدون آنكه مصالح جدید درسیمای بافت تظاهر داشته‌باشند.

8. 1. (Reconstruction) - "بازسازی" به معنای بازگردانی یك "مكان" به نزدیك‌ترین وضعیت شناخته شده آن است كه از طریق سیمای مصالح (كهنه یا نو) به‌كار گرفته‌شده در "بافت" قابل تشخیص باشد. این عمل را نباید با بازآفرینی یا با "بازسازی" فرضی، كه خارج از حوزه این منشور است، اشتباه كرد.

9. 1. (Adaption) "انتظام‌بخشی" به معنای اصلاح یك "مكان" است به‌منظور بهره‌برداری‌های "سازگار" پیشنهادی.

10. 1. ((Compatible use بهره‌برداری "سازگار" به‌معنای بهره‌برداریی است كه موجب هیچ نوع تغییری در "بافت" معتبر فرهنگی نشود و شامل دگرگونی‌هایی كه اساساً بازگشت پذیرند و یا دگرگونی‌هایی كه كمترین تأثیرها را دارند باشد.

 

 

 

 

اصول حفاظت

مادّه 2

هدف از "حفاظت"، بـرقراری یا بازیابی اعتبار فرهنگی یك "مكــان" است و از این رو باید تأمین‌كننده امنیت، نگهداری و آینده "مكان" باشد.

مادّه 3

شالوده "حفاظت"، ملاحظه و توجه به "بافت" موجود است و باید در بـرگــیرنده حداقل مداخله فیزیكی ممكن باشد. حفاظت نباید موجب تحریف شواهدی شود كه "بافت" یك مكان فراهم آورده‌است.

 

 

مادّه 4

در حفاظت از یك مكان باید از تمامی رشته‌هایی كه می‌توانند در بـررسی و حراست از آن نقش داشته‌باشند بهره گرفت. در این كار باید فنون سنتی به‌كارگرفته‌شوند، و البـته در بعضی شرایط خاص چنانچه بنیان علمی محكم و تجربه كافی برای این كار وجود داشته‌باشد می‌تـوان از فنون مدرن نیز بهره گرفت.

مادّه 5

در انجام حفاظت از یك مكان باید تمامی جنبه‌های معنی و اهمیت فرهنگی آن مدّ نظر قرارگیرد، بدون آنكه تأكیدی ناموجه بریكی ازاین جنبه هابه قیمت از دست رفتن سایر جنبه‌ها داشته باشیم.

 

مادّه 6

خط مشی متناسب برای حفاظت از یك مكان باید در وحله اول بــر اساس فهم معنای فـرهنگی و شرایط فیزیكی آن تعیین شود.

مادّه 7

خط مشی حفاظت، تعیین كننده هم ساز بودن یا نبودن كاربردها خواهد بود.

مادّه 8

حفاظت مستلزم نگهداری از موقعیت بصری متناسب مانند صورت، مقیاس، رنگ، بـافت و مصالـح است. هر نوع ساخت و ساز‌های جدید، تخریب یا تبدیل كه به‌طور جدی بـر چنین مـوقعیتی تأثیرگذارد و بنابراین بر درك و لذت از یك مكان تاثیرگذار باشد، نباید نادیده گرفته‌شود.

مادّه 9

یك بنا یا اثر باید در محل تاریخی خود باقی بماند. جابه‌جایی تمام یا بخشی از یك بنا یا اثر پذیرفته نیست، مگر آنكه‌این كار تنها راه اطمینان از بقای آن باشد.

مادّه 10

جابه‌جایی محتوای یك مكان كه شكل دهنده بخشی از بـرجستگی فــرهنگــی آن مكــان باشد پذیرفته نیست، مگر آنكه‌این كار تنها راه اطمینان از امنیت و حفظ آن بـاشد. محتـوای اینگــونه مكان‌ها در صورتی كه اوضاع و احوال اجازه دهد باید به محل اصلی خود بازگردانده‌شود.

 

 

 

فرآیندهای حفاظت

مراقبت

مادّه 11

مراقبت از اثر در جایی مناسب است كه وضعیت موجود بافت، به‌ خودی خود شاهد بـرجستگی فرهنگی خاصی محسوب شود، و یا در جایی كه به دلیل ناكــافی بودن شواهد مـوجـود، بــه كارگیری سایر فرآیندهای حفاظت عملی نیست.

مادّه 12

مراقبت به حمایت محدود می‌شود، نگهداری و در صورت لزوم، تثبیت بافت موجود، بدون آنكه مفهوم فرهنگی آن دچار تحریف شود.

 

 

مرمّت

مادّه 13

مرمّت اثـر تنها در صورتی مناسب است كــه شواهد كافی مربوط به وضعیت پیشین بافت آن موجود باشد و تنها در صورتی كــه بازگـرداندن بافت بــه آن وضعیت پیشین موجـب بـازیـافت برجستگی فرهنگی آن مكان شود.

مادّه 14

مرمّت باید جنبه‌های فرهنــگی قابل توجه یك مكــان را از نـو آشكار كند. مبنای آن تمامی شواهد فیزیكی، مستند و سایــر شواهد است و در نقطه‌ای كـه حدس و گمان آغاز می‌شود، پایان می‌یابد.

 

مادّه 15

مرمت، محدود به ســرهم بندی مجدد اجــزای جدا شده و یا برداشتن بخش‌های افزوده شده، منطبق با مادّه 16 است.

مادّه 16

تأثیرات تمامی دوره‌ها بر یك مكان باید محترم شمرده‌شوند. چنانچه مكـانی بافت مربوط به دوره‌های مختلف را در بر دارد، آشكار كردن بافت یك دوره به بهـای از دست دادن دوره‌ای دیگر، تنها در صورتی توجیه پذیر است كـه بافت برداشته شــده از اهمیت فرهنــگی كمتری نسبت به بافت برجای مانده برخوردار بوده‌باشد.

 

 

بازسازی

مادّه 17

بازسازی برای مكـانی شایسته‌است كه در اثـر آسیب و دگـرگـونی، نـاقص شده‌باشد و یا در صورتی كه‌این كــار برای بقای آن مكـان ضروری باشد و یا برجستگی فرهنگی مكان را در تمامیت آن بازگرداند.

مادّه 18

بازسازی، محدود به كــامل كــردن موجودیتی نقصان یافته‌است، و البته نباید تشكیل دهنده بخش اعظم بافت یك مكان باشد.

 

 

مادّه 19

بازسازی محدود به بازتولید بافت است، كه صورت آن از طــریق شواهد فیزیكی و/ یا مستند شناخته شده‌باشد. بازسازی باید بــه شكلی انجام شود كـه با بررسی دقیقی بتوان جدید بودن آن را تشخیص داد.

سازگاری

مادّه 20

سازگــاری در جایی پذیرفته‌است كه حفاظت از یك مكان به شكل دیگر ممكن نباشد، و نیز در صورتی كه‌این كار صدمه‌ای جدی به برجستگی فرهنگی یك مكان وارد نكند.

 

 

مادّه 21

سازگـاری باید محدود به تغییراتی باشد كــه لازمه كــاربرد جدید یك مكان است، و متناسب بودن آن منطبق با مواد 6 و 7 تعیین می‌شود.

مادّه 22

بافت‌های عمده فرهنگی كـه جابه‌جایی آنها در روند سازگاری اجتناب ناپذیر بوده‌است باید در جای مناسب نگهداری شوند تا بتوان آنها را در آینده به محل اصلی خود بازگرداند.

 

 

 

 

 

شیوه كار حفاظت

مادّه 23

انجام مطالعات حرفه‌ای راجع به شواهـد فیزیكی، مستند و سایر شواهد باید مقدم بر انجام كار حفاظت از یك مكان باشد. همچنین بایـد پیش از مداخله در یك مكان، بافت موجود آن ثبت شود.

مادّه 24

بررسی و مطالعه یك مكــان باید در صورت لـزوم از طریق مداخله در بافت و یا انجام كاوش ‌های باستان‌شناختی انجام پذیرد. تـا به‌ایــن ترتیب بتوان داده‌های لازم در تصمیم‌گیری راجع به حفاظت از یك مكان و/یا محفوظ داشتن شواهدی كه در معرض نابودی هستند و یا شواهدی كه به دلیل انجام كارهای ضروری برای حفاظت یـا سـایر اقــدامات اجتناب‌‌ناپـذیر، دسترسی به آنها ممكن نخواهد بود، گردآوری كرد. جستجو و بررسی یك مكــان به هر دلیل‌ دیگر، كه مستلزم مداخله فیزیكی باشد و نیـز مجموعه معـارف علمی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد می‌توانـد مجاز شمرده‌شود مشروط به آنكــه منطبق با خط مشی حفاظــت آن مكان باشد.

مادّه 25

بیانیه‌ای مكتوب در مورد خط مشی حفاظت بـر اساس ضوابط حرفه‌ای باید تهیه‌شود كه در آن موضوعاتی مانند برجستگی فرهنگی، شرایط فیزیكی و روند پیشنهادی حفاظت بــه همراه شواهد توجیهی و پشتیبان، شامل عكس، طرح و تمامی نمونه‌های مناسب تعیین شده‌باشد.

 

 

مادّه 26

سازمان و افراد مسئول تصمیم‌گیری در مـورد خط مشی حفاظت و مسئولیت خـاص ناشی از اینگونه تصمیم باید مشخص شود.

مادّه 27

در تمام مراحل كـــار باید ریاست و سرپرستی حرفـه‌ای متناسبی وجود داشته‌باشد. همچنین شواهد جدید و تصمیم‌های تازه، به همان ترتیب كــه در مادّه 25 بالا آمده‌است، باید ثبت و نگهداری شوند.

 

 

مادّه 28

موارد ثبت شده بر اساس مــواّد 23، 25، 26 و 27 باید در آرشیوی دایمی نگهداری شوند و در دسترس عموم قرار گیرند.

مادّه 29

اقلام مـورد اشاره در مادّه 10 و مادّه 22 باید بر اساس ضوابط حرفه‌ای به صورت كاتالوگ در آیند و حفظ شوند.


نشست تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی همدان،کردستان وکرمانشاه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) و با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد


سخنران: مهندس اسدی،مهندس کلامی و مهندس رنجبر
دبیر علمی نشست: دکتر مظفر صرافی


زمان: یکشنبه مورخ 18 خردادماه 1393 از ساعت 14 الی 16
مکان: سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51

درود

برای درس کارگاه مرمت (کارشناسی ارشد) ، گزارش پیوست که مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر معاملات به عنوان گزارش دوم در نظر گرفته شده:


1.5mb


تعداد کل صفحات: 2 1 2

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic